basicgear@hotmail.com

02-880-8272 , 02-880-8273
098-908-8274

 
ID Line: basicgear8272
 
เวลาทำการ

08:30 ถึง 17:30

About Us

เราเป็นผู้ดำด้านการผลิต Diary
เครื่องหนังคุณภาพเยี่ยมและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท เบสิค เกียร์

บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าประเภท สมุดไดอารี่ สมุดบันทึก งานบริการสิ่งพิมพ์ และงานเครื่องหนัง เรามีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การออกแบบ การพิมพ์ รวมไปถึงงานหลังการพิมพ์ เช่น การทำปกหนัง การเข้าเล่มทุกลักษณะ ทำให้มั่นใจได้ว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพ และระยะเวลาการผลิตได้ทุกชิ้นงาน

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้เลือกสรรวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำกระดาษ “Green Ocean Paper” กระดาษคุณภาพมาใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ไดอารี่ และสมุดบันทึก เป็นกระดาษที่ถนอมสายตา น้ำหนักเบาด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากเยื่อไม้ปลูก 100% (Virgin Fiber) มาตรฐานระดับโลก ไม่ทำลายธรรมชาติ รวมไปถึงการใช้หมึกพิมพ์จากน้ำมันพืช ปลอดจากสารโลหะหนักปนเปื้อนไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่บริษัทฯ ได้ใส่ใจและมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้า ให้เป็นผลิตภันฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly Products) เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ และลูกค้า ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เราได้มีการขยายการลงทุนเพื่อเสริมการผลิต เช่น การลงทุนในการพิมพ์ระบบดิจิตอล (Digital Print) เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมั่งถึง และรวดเร็ว อีกทั้งยังได้คัดสรรสินค้าคุณภาพอื่นๆ เพื่อให้บริการเป็นสินค้าพรีเมี่ยมแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น

บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด เน้นการบริการให้ลูกค้าประทับใจ ตามเป้าหมายกหลัก คือ “We serve the best”

การสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ และการบริการที่เหมาะสมและครอบวงจร รวมทั้งการสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
Image
Image

คุณเมธี ศรีวิริยะเลิศกุล
(ผู้บริหาร)

© 2018 Basic Gear Co., Ltd. | Designed by Megaweb.co.th

Press enter to search
Press enter to search