basicgear@hotmail.com

02-880-8272 , 02-880-8273
098-908-8274

 
ID Line: basicgear8272
 
เวลาทำการ

08:30 ถึง 17:30

ข่าวสารและกิจกรรม

THAI PRINT AWARDS 2015

บริษัทได้รับรางวัลจากงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ประจำปี 2015

งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
Celebrating Years of Extraordinary Excellence
เฉลิมฉลองความเป็นเลิศของนวัตกรรมการพิมพ์ไทย

สมาคมการพิมพ์ไทยและองค์กรชั้นแนวหน้าในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพิมพ์ยุคใหม่ เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งความเป็นเลิศของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย และยืนหยัดเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมการพิมพ์ตามยุทธศาสตร์ของสมาคมการพิมพ์ไทย ที่ได้ตั้งเป้าไว้ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์ของภูมิภาคอาเซียน AEC Printing and Packaging Hub จึงได้จัดงาน “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 10” หรือ “10th Thai Print Awards” ซึ่งเป็นเวทีใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการวิสาหกิจการพิมพ์ โดยปีนี้ใช้สโลแกนว่า “Celebrating Years of Extraordinary Excellence เฉลิมฉลองความเป็นเลิศของนวัตกรรมการพิมพ์ไทย”

© 2018 Basic Gear Co., Ltd. | Designed by Megaweb.co.th

Press enter to search
Press enter to search